Det er Orkla-eide Elkem som selger kraftvirksomhetene, som til sammen har en produksjon på 1,7 terrawattimer. Salget ble godkjent av styrene i Orkla og Elkem 4. oktober.

Seks milliarder Salgssummen er til sammen drøyt seks milliarder kroner, og oppgjøret forutsetter nødvendige offentlige godkjenninger.

— Eierskapet til vannkraftverkene har vært viktig for utviklingen av Elkems industrivirksomhet de siste 40 årene. Kraftverkene som må selges før hjemfallstidspunktene, det vil si senest innen 10-15 år, gir derfor ikke lenger den langsiktige krafttilgangen vi trenger for å utvikle industrien. Vi har oppnådd gode betingelser gjennom konkurranse mellom flere budgivere, sier konsernsjef Dag J. Opedal i Orkla.

Offentlig eid De to kraftverkene i Salten-området i Nordland, Elkem Energi Siso AS og Elkem Energi Lakshola AS, overtas av Norsk Vannkraftproduksjon AS, som er eid av Nord-Trøndelag Energiverk Energi AS og Østfold Energi AS. Begge er offentlig eid.

— Å gjøre oppkjøpet sammen med andre betyr også at NTE har større evne til senere å gjøre nye oppkjøp eller investeringer i ny fornybar energi, sier konsernsjef Torbjørn Skjerve i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Aksjene i Elkem Energi Bremanger AS i Sogn og Fjordane overtas av Svelgen Kraft Holding AS, som er eid av Sogn og Fjordane Energi Produksjon AS, Tafjord Kraftproduksjon AS og Sognekraft AS.

Orkla og Elkem beholder imidlertid kraftanleggene ved Borregaard i Østfold og i Sauda i Rogaland. Førstnevnte er bygd før loven om hjemfall trådte i kraft og kan dermed eies til evig tid. Sistnevnte skal overtas av Statkraft i 2030.