— Målet må være at vi skal vokse oss ut av dette huset også, sier den svenske konsernsjef Per Wallentin, som i dag besøker konsernets nye lokaler i Bergen for første gang.

Etter at Orkla kjøpte Rieber & Søn, har de nokså systematisk kastet ut det suppekonsernet hadde av hovedkontorfunksjoner på Nøstet. Rieber & Søn fikk hele bygget ferdig rennovert i 2011. Men Rieber & Søn er historie, og til høsten rykker Knowit inn med nesten 160 ansatte og overtar 40 prosent av bygget i Nøstegaten 58.

Inviterer flere inn

De Knowit-ansatte som rykker inn til høsten er teknologer, økonomer, designere, og samfunnsvitere som leverer tjenester i disse skjæringspunktene.

— Når vi nå får bedre plass ønsker vi også å åpne mer opp for trainee'er og studenter, som brenner inne med problemstillinger på kryss av disse fagfeltene, sier Dag Alvern.

Han er daglig leder for Knowits virksomhet i Bergen.

Har doblet på fire år

Det er fire år siden Knowit, som er notert på Stockholmbørsen, kjøpte Reaktor i Bergen. Men det har ikke ført til noen nedbygging.

— Vi har tvert i mot doblet antall ansatte siden vi solgte, sier Rekator-gründer, og leder av Knowit Norge, Henrik Lie-Nielsen.

Enklere med mer kjøttvekt

- Hva har de svenske eierne bidratt med som dere ikke kunne fått til på egen kjøl?

— De har gitt oss anlending til å ta mer risko, og vi har utviklet oss raskere, sier Alvern.

— Også har vi merkevaredimensjonen. Det er noe annet å stille med nesten to tusen ansatte i ryggen enn bare hundre når du skal treffe de største kundene, sier Lie-Nielsen.

Styres ikke fra Sverige

Noe sentralstyring av selskapet fra Sverige, vil ingen av de tre lederne høre snakk om.

— Vi er mer som et nettverk enn et konsern. Min oppgave er ikke å styre virksomheten i Bergen, men å legge til rette for at de her kan vokse og utvikle seg videre. Besluttningene taes der ideene finnes. Og i Bergen finnes det mange ideer. Derfor har de også hatt en sterk vekst, sier Wallentin.

— Akkurat denne ledelesesfiilosofien var svært viktig da vi solgte Reaktor for fire år siden, sier Lie-Nielsen.

Øker mest på mobil

På hvilke områder vokser dere mest?

— Vi har vokst mest på levering av mobilløsninger der målet er å kombinere gode brukeropplevelser med tunge fagsystmer. Som eksempel har vi gjort det mulig for Ruter sine passasjerer i Oslo å kjøpe billett fra mobilen uten penger og kreditkort, sier Alvern.

Ikke standardvarer

Hva betyr det for dere at banker og andre store kunder outsourcer mye av sin IT-virksomhet til India og andre lavkostland?

- De store bankene trenger ulike typer leverandører. Vi bidrar ofte med nyskapningsprosjekter som gjerne kobler seg opp til mer standariserte løsninger man får laget i lavkostland.

Søker de brennende hjerter

Hva vil være den største endringen av Knowit i Bergen om fire nye år?

— Teknologien og løsningene vil være helt annerledes enn dagens. Vi aner ikke hvordan de vil se ut, men vi skal kunne endre oss fort og levere det kundene vil ha, sier Wallentin.

- Og hvilke kompetanse vil dere trenge de neste årene for å få det til?

— Vi vil fortsatt trenge alt fra teknologer til psykologer, samfunnsvitere, økonomer og kunstutdannede. Men viktigere enn utdannelsen er deres lidenskapelig engasjement for å løse nye problemstillinger, sier Alvern.

VEKSTEN SIDEN REAKTOR BLE SOLGT TIL KNOWIT I 2010:'

  • Antall ansatte har økt med 98 prosent.
  • Omsetningen har økt med 69 prosent.
  • Resultatet før skatt har økt med 60 prosent.