— Det som har skjedd er at EU- kommisjonen har fattet et vedtak om at den delen av foretakssammenslutningen som gjelder det norske markedet, skal overføres til behandling i Konkurransetilsynet. Vurderingen av de andre markedene står kommisjonen for, sier prosjektleder Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Stor aktør

Orkla har levert en såkalt fullstendig melding om oppkjøpet. Konkurransemyndighetene har 70 virkedager på seg til å gjøre en begrunnet vurdering av meldingen i forhold til det norske regelverket.

— Hvor stor er muligheten for at dere gjør innsigelser?

— Det kan vi ikke si noe om ennå. Men både Orkla og Rieber er store merkevareleverandører i Norge. Derfor må vi vurdere grundig hvordan sammenslutningen påvirker konkurranseforholdene i det norske dagligvaremarkedet, sier Beate Berrefjord. Hun og hennes kolleger må levere et eventuelt begrunnet forslag til inngrep mot oppkjøpet innen 13.mai.

Solgte til rivalen

Det var i august i fjor Rieber- familien solgte det bergenske næringsmiddelkonsernet til erkefienden Orkla. Oppkjøpet skal godkjennes av de europeiske konkurransemyndighetene, og det er i den forbindelse det norske konkurransetilsynet er koblet inn.