— Tallene viser at det er formidable beløp som unndras. Vår arbeid skulle egentlig avsluttes i år, men nå mener vi at vi i hvert fall trenger ett år til. Vi har bare sett toppen av isfjellet, sier avdelingsdirektør i Skatt Øst Jan-Egil Kristiansen til NTB

Det landsdekkende prosjektet har så langt avdekket skattesvindel for 475 millioner kroner i svarte lønninger (259), moms (94 millioner kroner) og private uttak (122 millioner kroner). Prosjektet har avslørt hvordan fiktivfakturering blir satt i system.

— Unndragelsene skjer ved at en bedrift betaler en falsk faktura for å kunne «dokumentere» utgifter. Pengene blir umiddelbart kanalisert tilbake til bedriften og brukt eksempelvis til å betale ut svarte lønninger og private uttak. I tillegg får bedriften momsrefusjon, sier Kristiansen.

På landsbasis var det ved utgangen av juni avdekket 37 organiserte nettverk, 30 av dem hos Skatt Øst, fem i Skatt Sør og to i Skatt Vest. Skatt Øst har så langt anmeldt 47 personer i tolv nettverk til politiet. Så langt er 21 personer domfelt for skatteunndragelser.

— Så langt et det stråmenn som er dømt. De første straffesakene mot bakmennene kommer opp til høsten, sier Kristiansen.