Det skapes oljearbeidsplasser som aldri før i Bergen. Tallene Dun & Bradstreet har hentet inn viser at de 30 største virksomhetene innen olje i Bergen vokste med hele 2500 ansatte i fjor.

Øverst blant jobbskaperne troner D&F Group AS med 343 nye arbeidsplasser. ServeringPartner AS kommer på en god annenplass med 323 nye arbeidsplasser. Begge har vokst seg store på Norsk Hydros utbygging av Ormen Lange på Aukra.

Les hele BTs jobbskaperserie

Spiser 85 griser

Sjarm og særpreg er ikke hovedinntrykket du sitter igjen med etter et besøk på brakkeriggen på Aukra. Den drives ikke etter innfallsmetoden. Det nytter heller ikke med den produksjonen Nord-Europas største hotell har ansvar for.

  • Hver dag går det med 1000 brød, 1200 liter kaffe og 1300 liter melk.
  • Til frokost spiser de ansatte 120 kilo skinke og 165 kilo hvitost.
  • Til en middag med svinekoteletter går det med 85 griser.

Og militær presisjon måtte til da ServeringsPartner vant forpleiningsansvaret på Norsk Hydros anlegg en times reise fra Molde.

– Fra vi fikk kontrakten til vi måtte ha på plass vår egen organisasjon, gikk det drøye to måneder, forklarer personalsjef Jan Ove Tytingsvåg.

Trangt til middag

Med unntak av et lite antall nøkkelpersonell, ansatte ServeringsPartner så godt som alle de 300 lokalt.

– Det ligger ikke inne i de kontraktene vi inngår med Norsk Hydro at mannskapet skal fraktes inn og ut med fly, slik de øvrige fagfolkene på Ormen Lange blir. Det gir oss store utfordringer, medgir Tytingsvåg.

Alt virker planlagt til minste detalj, men personalsjefen kan avsløre sviktende punkter.

– Vi skulle gjerne ha vært inne på et tidligere stadium i planleggingen av denne riggen. Kjøkkenet er for lite og når nesten alle de 2500 vil spise samtidige, sliter vi med kantinekapasiteten, sier han, men skynder seg med å legge til.

– Det har aldri vært bedre enn her på Ormen Lange.

Avvikler om et år

– Du kan ikke gå inn her uten blåsokk, sier den kvinnelige Securitas-vakten, i det vi sluses inn i kantinen.

Kantinen er lys og ren, noe som ikke minst skyldes at du ikke kan gå inn noe sted uten å tre blå plastsokker på skoene. Abdiwali Arab, som sammen med Fowsia Agwin vasker de 40 enkeltrommene og fire fellesrom på Rigg 7, er glad for det. Rommene har enkel hotellstandard med både toalett og dusj.

– Jeg hadde gått arbeidsledig i noen måneder da jeg fikk jobben. For meg var dette en stor lettelse.

Han bor i Bergen og pendler frem og tilbake til Molde for egen regning.

– Vi jobber hardt, men jeg er glad for å få jobber her på Aukra.

I november når arbeidet på Ormen Lange en topp. Så reduseres antall ansatte gradvis. I løpet av neste høst er det slutt, og nesten alle ServeringsPartners ansatte må finne seg annet arbeid.

– Vi bygger opp en unik kompetanse, som vi ikke får videreført. Det er uheldig, sier Tytingsvåg.

Vår Herre med på laget

ServeringsPartner er en veteran innen forpleining på norske anlegg. De startet som Westland Catering med store kontrakter på Mongstad. Og har siden fulgt med som velkommen nisse på lasset til mange av de største anleggsområdene i landet.

På Aukra har ServeringsPartner ansvaret for hotellet (Nord-Europas største), kantinene på hele anleggsområder, kjøkkenet, renholdet, vedlikeholdet, velferden, puben og busstransporten. Utenfor den strengt bevoktede hovedporten til Ormen Lange er det bare anleggspresten Tytingsvåg ikke sjefer over.

– Presten får Vår Herre styre med alene.

ODDLEIV APNESETH