Bergen og Hordaland kommer svakest ut i boligprisstatistikken som Eiendomsmeglerbransjen offentliggjorde mandag formiddag.

De fleste deler av landet opplever stigende gjennomsnittspriser hittil i år sammenlignet med fjoråret som helhet. Telemark har hatt den kraftigste økningen, med 9 prosent høyere priser.

Faller i Hordaland I Hordaland og Bergen går det imidlertid motsatt vei. Gjennomsnittsprisen til og med juli i år er 3 prosent lavere enn gjennomsnittsprisen for 2008. Den største nedgangen finner vi i bydelene Bergenhus og Årstad, der prisene er 4 prosent lavere hittil i år enn i 2008.

Gjennomsnittsprisen som brukes i rapporten er gjennomsnittlig pris per kvadratmeter for alle boliger som er solgt via finn.no.

Kurt Buck, leder i Vestlandets eiendomsmeglerforening, advarer mot å lese seg blind på statistikken, fordi perioden hittil i år blir sammenlignet med fjoråret som helhet.

— Mye av prisfallet i Hordaland kom på høsten i fjor, sier han. Derfor vil de første syv månedene i år komme dårlig ut sammenlignet med hele 2008.

Selges raskere

Ser vi på utviklingen fra januar til juli i år, ser det ut som optimismen er på full fart tilbake i boligmarkedet også her vest.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i januar i år var 23.900 kroner. I juli hadde denne prisen steget til 25.300 kroner, en økning på 5,85 prosent.

Det går også kortere tid fra boligene annonseres til de er solgt. I juli i år tok det i gjennomsnitt 31 dager å selge en bolig i Bergen, én dag mindre enn i samme måned i fjor, før finanskrisen satte inn.

— Vi har mer og mer folk på visning. Det er lav rente nå, og skrekken har lagt seg, sier Buck.

Hvilken vei går boligprisene? Si din mening her:

Boligprisene faller sammenlignet med fjoråret, men har steget siden nyttår.
Rune Berentsen (arkivfoto)