Optimisme i USAs sentralbank

Sterkere vekst enn ventet og lavere arbeidsløshet - det vil prege amerikansk økonomi de neste månedene, mener den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.