De var ikke kjent med saken før det kom frem i media at Are Blomhoff (61) var siktet for grovt underslag.

— Vi har en dialog med styret allerede, og vil finne ut hva som er faktum i saken før vi kan gjøre noen vurderinger om hva vi gjør videre.

Det sier seniorrådgiver Terje Gjertsen, som vil lede tilsynssaken mot stiftelsen.

Har dialog med styret

Det var BT som først skrev om siktelsen mot den tidligere forstanderen og direktøren ved Stiftelsen Betanien.

Over syv år skal Blomhoff, i kraft av sin stilling som daglig leder, ha tappet Stiftelsen Betanien Bergen for 14,6 millioner kroner.Blomhoff erkjente forholdene overfor Betanien allerede 10. januar, likevel ble ikke forholdet anmeldt av stiftelsen før 1. november.

Etter det BT kjenner til, skyldes dette at styremedlemmene var uenige om de skulle gå til politiet med saken.

Lotteri— og stiftelsestilsynet er nå i dialog med styret i stiftelsen for å få avklart de faktiske forhold rundt underslaget.

Presten Are Blomhoff fikkKongens fortjenstmedalje i februar. Ifølge advokaten hans, Per-Erik Gåskjenn, har han erkjent hovedinnholdet i siktelsen mot ham, og vil bistå politiet med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Har anmeldt flere forhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal holde kontroll med at stiftelsene arbeider i samsvar med norsk lov.

De siste fire årene har Stiftelsestilsynet anmeldt 28 mulige straffbare forhold til politiet, skriver de på sine nettsider.

Sakene som er anmeldt til politiet gjelder i all hovedsak overtredelser knyttet til regnskapsloven og bokføringsloven, samt straffelovens bestemmelser om økonomisk utroskap og underslag.

Foreløpig er syv personer blitt domfelt i disse sakene, 11 personer har fått forelegg, en person har fått påtaleunnlatelse og to saker er henlagt. 11 av sakene er ennå ikke avgjort.