• FS00021514.jpg FOTO: Grafikk BT.

Opplyser ikke om dobbel rente

Bankene skal ikke innvilge lån uten at kunden tåler fem prosent høyere rente enn i dag. Men det opplyses det lite om på bankenes hjemmesider.