Kjemikaliebruken i oppdrettsanlegga eksplodert i 2009 etter eit låg forbruk gjennom heile 2000-talet.

Frå å ha brukt 218 kilo i 2008, blei det brukt 5516 kilo i 2009. I fjor auka bruken enda meir, til 6454 kilo viser statistikk frå Folkehelseinstituttet.

Grunnen til den veldige auken i kjemikaliar er at lakselus har utvikla motstandsevne mot kjemiklar som har vore brukt sidan tusenårsskiftet. Veterinærinstituttet skriv i ei pressemelding at det er svært uroa over denne utviklinga.

Lakselus er ein liten krepseart som beiter på skinnet på laksen og utgjer eit trugsmål mot både vill— og oppdretta fiske. Takka vere oppdrettsnæringa har parasitten fått mange fleire vertar å beite på slik at det er blitt levegrunnlag for meir lakselus enn før.

Oppdrettarane har svært på problemet med motstandsdyktig lakselus med å bruke meir kjemikaliar. Delvis med å ta i bruk middel som ikkje har vore i bruk sidan før 2000-talet. To av desse midla er diflubenzuron og teflubenzuron, middel Statens Forureiningstilsyn åtvara mot for over ti år sidan.

Les meir på NIFES.no.

MEDISINERT: Lakseoppdrettarane nyttar stadig meir sterke kjemikaliar. ARKIVFOTO: Silje Katrine Robinson