Med et plussresultat i Grieg Gruppens rederivirksomhet, Grieg International og både på logistikk og skipsmegling, klarte gruppen å oppveie tapet i oppdrett og kom i land med blå tall på konsernbasis på 63 millioner kroner.

Rederivirksomheten ble Grieg Gruppens største bidragsyter som tradisjonen tro. Urealisert tap på finansplasseringer i Grieg Shipping Group har trukket ned overskuddet.

Siste kvartal ødela

Og det ble bare blåbær mot 2007-overskuddet på 663 millioner kroner.

I mesteparten av 2008 opplevde Grieg Gruppen tidendes beste shippingmarked. Finanskrisen satte en bra stopp i veien til himmelen for Grieg-søsknene. Ratene falt dramatisk i de tre siste månedene i 2008.

I samme rennet økte driftskostnadene og det ble et betydelig tap på den finansielle investeringsporteføljen.

— Jeg er godt fornøyd med resultatene fra shippingvirksomheten, men er ikke happy for smellen vi fikk på finanssiden, sier administrerende direktør Camilla Grieg til bt.no.

Tenker på fremtiden

Camilla Grieg avviser ikke at å bestille nye skip er en av mulighetene man evaluerer.

— Vi må investere med tanke på at vi skal eksistere også i fremtiden og skaffe våre kunder best mulige skip, sier Camilla Grieg.

Grieg Gruppen fremtrer på tross av oppdrettstapene som en solid aktør med egenkapital på 4,2 milliarder kroner. De reelle verdiene er trolig atskillig høyere, men ikke så høye som da ratenivået satte nye rekorder uke etter uke.

De totale inntektene i hele Grieg Gruppen var i fjor 2.188 millioner kroner mot 2.589 millioner året før. Imidlertid omfatter 2007-tallene utøvelse av opsjonsrett til kjøp av et handymaks tørrbulkskip med påfølgende salg.

Tjente godt på skipssalg

Med andre ord: Skipenes inntjening for 2008 var 245 millioner kroner høyere enn i 2007, altså rekordnivå.

Året 2008 markerte en viktig milepæl for gruppen. Star Shipping ble delt mellom Grieg Gruppen og Westfal-Larsen familiens Masterbulk. Nå driver Grieg videre sin del under navnet Grieg Star Shipping.

Skipsmeglerfirmaet Joachim Grieg & Co. i Bergen oppnådde et plussresultat på 14 millioner i fjor, en nedgang på to millioner.

Investeringsselskapet Grieg International i Oslo som blant annet eier deler av den øvrige gruppen, fikk et resultat på 143 millioner.

Lite lønnsomt

Det børsnoterte Grieg Seafood kom ut med minus 402 millioner kroner. Camilla Grieg legger ikke skjul på at hun synes dette resultatet var fryktelige tall.

Selskapet inngår i Grieg Gruppen som tilknyttet selskap, ikke som en del av konsernet. Men likevel, det gir minus over 133,5 millioner på Griegs eierandel på 45 prosent.

Nedgangen i Grieg Seafood skyldes en betydelig urealisert valutatap, nedskrivning av goodwill og konsesjonsverdier, samt nedskrivning av biomasseverdier som følge av sykdom.