• Det største boligbyggelaget på Vestlandet — og er et av det største i landet.
  • BOB har i dag nesten 60 000 medlemmer og forvalter 20 000 boliger.