Grafikkselskapet Vizrt hadde i årets tredje kvartal inntekter på 31,8 millioner dollar – eller om lag 183 millioner norske kroner. Det er en oppgang på 23 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet øker også, men resultat før skatt er redusert fra i fjor (se resultattabell). Nedgangen skyldes at selskapet i fjor hadde finansinntekter, men i år har har hatt finansielle tap.

Best på tv-grafikk

— Resultatene for tredje kvartal er på linje med våre forventninger. Tv-grafikkdelen gjør det sterkt, og ble dette kvartalet ytterligere bedret av oppkjøpet av LiberoVision, sier konsernsjef Martin Burkhalter, ifølge en pressemelding.

LiberoVision lager systemer for 3D-grafikk til sportsarrangementer. Selskapet ble i fjor kjøpt opp av Vizrt fra Bergen.

Tv-grafikkdelen står for om lag 75 prosent av Vizrts totale omsetning. Medieinnholdshåndtering (Media Asset Management) utgjør 16 prosent av inntektene, mens internett og mobil står for resten.

- Økt usikkerhet

Toppsjef Burkhalter er fornøyd med utviklingen så langt i år. Nå har imidlertid usikkerheten økt.

— Mot slutten av tredje kvartal begynte vi å se at beslutningstiden økte for større investeringer, på grunn av usikkerhet i økonomien generelt, sier Burkhalter.

Han tror kundenes varsomhet med tanke på å foreta investeringer vil fortsette i fjerde kvartal – og kanskje også videre.

— Dette kan påvirke vårt fjerdekvartalsresultat, som normalt er det sterkeste i året.

Burkhalter understreker imidlertid at Vizrt har gode ordrereserver, og at selskapet venter at resultatet for året som helt vil være i tråd med forventningene.

resultat / Vizrt

  3. kv. -11 3. kv.-10
Driftsinntekter 31,8 25,9
Driftsresultat 3,8 2,7
Res. før skatt 3,7 4,9

Tall i millioner dollar