Arnesen har nettopp seld dotterselskapet Bergen Group Rosenberg til det australske ingeniørselskapet WolseyParsons for 1,1 milliardar kroner.

I løpet av først halvår er målet å ha fått den nederlandske skipsbyggingsselskapet Damen Group inn som medeigar av skipsbyggingsdivisjonen.

Arnesen kan også tenkje seg partnarskap i Bergens Groups satsing på Hanøytangen.

— Dersom vi finn ein forretningsmodell der ein pluss ein blir tre så er vi opne for å diskutere, seier Arnesen.

Han aviser heller ikkje ideen om eit samarbeid med konkurrenten Coast Center Base, rett over fjorden.

— Tanken er spennande, men det er ikkje noko vi har gått inn i, seier Arnesen.

- Eg treng pengar

Hanøytangen blir det viktigaste satsingsområdet for Bergen Group etter at Rosenberg er seld og skipsbyggingsdivisjonen har fått ny medeigar.

— Eg har eitt hovudmål, eg skal byggje ut Hanøytangen. Til det trengst det pengar, sa Magnus Stangeland, styreleiar og nest største eigar (28 prosent) då Bergen Group tidlegare i år varsla at Bergen Group Rosenberg kunne bli seld.

Ny fabrikkhall og dokk for til saman rundt 160 millionar kroner skal byggjast, og fleire verksemder Bergen Group har i Bergen og andre plassar i Hordaland, skal heilt eller delvis flyttast til Hanøytangen.

Med anlegget på Hanøytangen er Bergen Group ein av de tre store aktørane i vedlikehald, reparasjon og inspeksjon av flytande oljeriggar. Dei to største konkurrent er Coast Center Base på Ågotnes, og Westcon i Ølen - som nettopp har kjøpt STX Florø for å gjere det om til offshoreverft.

400 på Hanøytangen

I dag har Bergen Group rundt 40 eigne tilsette i arbeid på Hanøytangen. Men medrekna underleverandørane har det vore mellom 200 og 400 i sving der siste året.

Forventingane om fleire oppdrag gjer at Bergen Group også vurdere å utvide overnatting- og kantinekapasiteten på Hanøytangen.

Nettavisa offshore.no berekna i august i fjor at over 70 riggar på norsk sokkel skal inn til såkalla klassing fram til 2020. Klassing er ein omfattande inspeksjon, gjerne med større utbetring- og vedlikehaldsoppdrag på kjøpet.

Til saman er det snakk om oppdrag for 7,5 milliardar kroner, skriv nettavisa. Den første store toppen i marknaden er venta allereie neste år.