Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Audun Lysbakken har sendt et brev til Bergen kommune der han ønsker mer bevissthet rundt diskriminering på utesteder.

— Det er viktig for oss å understreke at gjentatt diskriminering kan føre til at skjenkebevilling kan trekkes tilbake, sier Lysbakken.

Avdekket i Oslo

Han forteller at Oslo kommune i 2010 kontrollerte diskriminering på utestedene i hovedstaden.

— Kontrollen avdekket fem tilfeller av slik diskriminering. Dersom Bergen ønsker å gjennomføre tilsvarende kontroll, kan departementet bevilge penger, lover Lysbakken.

- Tror du at det foregår diskriminering på utestedene i Bergen?

— Ut fra det vi har sett i Oslo, er det grunn til å tro at det samme skjer i Bergen, svarer Lysbakken og begrunner:

— Bergen er landets nest største by med mange minoritetsgrupper. Dersom slik diskriminering foregår, er det svært destruktivt for dem som utsettes for det. Det er sårende.

- Beskylder ingen

Lysbakken forteller at departementet ikke har fått konkrete klager på utesteder i Bergen, men han synes det er viktig å få klarhet i om dette er et problem eller ikke.

— Vi beskylder ikke utelivsbransjen i Bergen for noen form for diskriminering, men det er fornuftig å kartlegge dette. Det vil tjene vår by til ære dersom en kontroll konkluderer med at det ikke foregår slik ulovlig diskriminering. De som driver skikkelig, har heller ikke har noe å frykte, sier Lysbakken, født og oppvokst i Bergen.

- Har du selv sett eksempler på diskriminering når du har vært ute i hjembyen?

— Nei, og det er jeg glad for, men er det et problem, må vi ta tak i dette og rydde opp.

Da bt.no for en tid siden var i kontakt med Gro Gaarder, leder for Kontor for Skjenkesaker i Bergen kommune, sa hun at de ville vurdere om de skulle gjennomføre en slik kontroll.