Det betyr tre millioner tonn laks, med dagens priser verd 100 milliarder kroner. En tredobling betyr at det skal produseres 33 millioner laksemåltider årlig, og man kalkulerer med ca 65.000 tilknyttet oppdrettsnæringen.

Tredobling

En sammenslutning av 22 store industribedrifter i oppdrettsnæringen, NCE Aquaculture, står bak målet om en tredobling innen 15 år.

— Lakseoppdrett er en industriell suksesshistorie. I løpet av 40 år er en gigantisk distriktssnæring bygd opp, og muligheter for å gjøre den betydelig større er absolutt tilstede, sier seniorrådgiver Pål Ove Henden i NCE Aquaculture. Under et foredrag på laksedagene på Lovund, la han ikke skjul på at det også var skjær i sjøen.

— Laksenæringen må bli dyktigere til å kommunisere med publikum. Næringen må fortrelle hvilken verdiskaping de står for og om de ringvirkningene de skaper.

— Problemet med lus må løses. Næringen må også gjøre mer for å unngå rømming, og flere anlegg må etableres på land. Likevel vil det være behov for mer areal langs kysten, og det er til stede, sier han.

Mulig å doble

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening, FHL, påpeker at havbruksnæringen har fordoblet seg mange ganger siden starten for 40 år siden.

— Det er mulig å tredoble dagens produksjon, men alt må skje innen brekraftige rammer. Vi må også takle lus og rømming, sier informasjonssjef Øyvind A. Haram.

Under laksedagene var det flere som etterlyste en klarere politikk fra myndighetenes side. Oppdrettsnæringen ønsker klare rammer for hva som er akseptabelt nivå for lakselus.

— Vi ønsker klare signaler om hva myndighetene ønsker med oppdrettsnæringen. Mye av det vi og forvaltningen har å forholde oss til er svært ullent formulert, sier administrerende direktør Odd Strøm på Nova Sea på Lovund. Den lokalt eide bedriften han leder omsetter for over en milliard kroner, og pløyde sist år 300 millioner kroner i overskudd tilbake i bedriften og Lovund-samfunnet.

— Å tredoble dagens laksenæring er fullt mulig, og de positive ringvirkningene av næringen vil øke langs hele kysten, sier Strøm.

Også Innovasjon Norge er opptatt av at det positive med oppdrett må komme sterkere frem.

— Hadde det vært lakseoppdrett i Oslofjorden, ville mange flere vært klar over hvor viktig denne næringen er, og hatt en positiv holdning, sier seniorrådgiver Olav Dyrnes.

Eksportutvalget for Fisk ser store potensial i lakseoppdrett.

— For 20 år siden spiste hver nordmann 2,5 kilo laks i året, nå spiser vi åtte. Hver kineser spiser nå kun noen hundre gram i året. I Frankrike spises det 2,5 kilo og i USA under et kilo, sier markedssjef Bjørn Erik Stabell. En økning vil være avhengig av et riktig produkt, god tilgjengelighet samt tilrettelegging og markedsføring.

Si din mening i kommentarfeltet under!