Omdal søkte jobben som sjefredaktør etter at Thor Bjarne Bore slutter ved nyttår, men han trakk søknaden i juni, fire måneder etter at søknadsfristen gikk ut. Styret i avisen hadde da ennå ikke ansatt Bores etterfølger. Topplederjobben står fortsatt ledig fra nyttår. Omdal tolket dette slik at styret ikke så på ham som en sterk nok søker til topplederjobben. Han sier til Stavanger Aftenblad at han trekker seg som nyhetsredaktør fordi den nye sjefredaktøren skal stå fritt til å velge medarbeidere i møte med den store omveltningsprosessen avisen står overfor. Over nyttår begynner Omdal som journalist i Stavanger Aftenblad.

NTB Stavanger