Den 61 år gamle mannen er øverste sjef i et oljeserviceselskap i distriktet. Han tilsto alt da han nylig sto tiltalt i Stavanger tingrett for grovt skattesvik, skriver Aftenbladet.no.

I 2000 solgte han aksjer i selskapet sitt og mottok over 2,5 millioner kroner.

Pengene fikk han først overført til en konto på Jersey ved hjelp av en falsk faktura og fiktivt selskap, før han fikk dem overført til sin private konto i Sveits.

Inntekten var å regne som lønn og var skattepliktig. Unndratt skatt var 1,4 millioner kroner.

Samme år førte han opp aksjer i et annet selskap til en verdi av nesten 3,5 millioner kroner på selvangivelsen som gave, noe det ikke var.

Han skulle betalt 1,9 millioner kroner i skatt. I retten hevdet han at han ved dette tilfellet bare fulgte råd fra en advokat.

«Når tiltalte har valgt å bruke en fiktiv faktura og et oppdiktet selskap, mener retten at straffskylden er høy (...) Oppdagelsesrisikoen er liten, og straffverdigheten blir desto høyere,» skriver retten om første tiltalepunkt.

Tingretten dømte ham til ett års fengsel, hvorav halvparten ble gjort betinget med en prøvetid på to år.