Les også:

I dag avholder Statoil sin årlige generalforsamling i Stavanger og nok en gang har WWF (World Wildlife Fund) og Greenpeace, som begge eier aksjer i Statoil, fremmet forslag om at Statoil må trekke seg ut av oljesand.

Statoil er tiltalt i Canada

— Utvinning av oljesand vil aldri bli bærekraftig. Det medfører fragmenterting av enorme skogområder og tar fra den lokale urbefolkningen deres grunnlovsfestede rettigheter til å leve på tradisjonelt vis, sier oljesandekspert i Greenpeace, Martin Norman og får støtte av Nina Jensen i WWF til Aftenbladet.

  • Utvinning av tjæresand koster mer enn det svarer. Statoil hevder at de er best i klassen. Men de viser at de svikter når det kommer til miljø. De er nå tiltalt av miljømyndighetene i Alberta, Canada. Det er pinlig for Statoil og pinlig for Norge, sier Jensen.

Statoil er tiltalt for 19 brudd på vannforskriftene i Alberta. Første rettsmøte er allerede avholdt. Partene møtes neste gang i slutten av juni.

Slipper ut mer enn antatt

Fredag forrige uke offentliggjorde Statoil en rapport om ressursbruk og utslipp knyttet til selskapets oljesandutvinning. Rapporten viser at produksjonen har krevd langt mer vann og ført til høyere CO2-utslipp enn tidligere beregnet.

  • Dette overrasker meg overhodet ikke. Det bekrefter nok en gang at Statoil må trekke seg ut og satse på noe som både gagner selskapet og miljøet, sier Jensen.

Svenske støtter forslaget

Det er ikke første gang oljesand er oppe til debatt på generalforsamlingen. Samme forslag ble rettet også i 2009 og i 2010. Da fikk forslaget henholdsvis 0,15 prosent og 1,38 prosents oppslutning.

To av dem som tidligere har stemt for å trekke Statoil ut av oljesand er Storebrand og det svenske pensjons og forsikringsselskapet Folksam.

  • Vi kommer til å stemme for også i år, sier selskapsanalytiker Richard Torgerson i Folksam.

Har vært i Canada

Torgerson har selv besøkt området i Canada der oljesandindustrien er sterkest. Gruppen fikk ikke komme inn på Statoils anlegg, men reiste rundt i området.

  • Det er veldig tydelig hvor sterk påvirkning disse operasjonene har på naturen. Statoil har ennå ikke kommet skikkelig i gang i Canada og skaden vil ikke være alt for stor om de forlater prosjektet nå, sier han.

Også kirkens Opplysningsvesenets Fond og Alfred Berg Kapitalforvaltning stemte for i fjor, og opplyser overfor Aftenbladet at de kommer til å gjøre det samme i år.

Både Greenpeace og WWF vil være tilstede på generalforsamlingen i kveld.

Avhengig av støtte fra staten

For og få flertall må forslaget få støtte fra staten som eier 67 prosent av aksjene i Statoil.

Tidligere i mai fikk Stortinget overlevert et opprop mot oljesand, med krav om at staten tvinger Statoil ut av oljesanden. 24 organisasjoner og ulike politiske partier stod bak kravet.

Men olje og energi minister Ola Borten Moe gjør det klart at staten heller ikke i år kommer til å gripe inn overfor Statoil.

  • Vi kan om vi vil, men vi kommer ikke til å stemme for dette forslaget, sier Borten Moe til Aftenbladet.

Har klare forventninger til Statoil

Oljeministeren mener staten som majoritetseier ikke kan påta seg ansvaret for hvordan disse ressursene utvinnes, men understreker:

  • Vi har en klar forventning om at de lover og regler som gjelder i de respektive landene følges, og at Statoil legger seg i tet når det gjelder ressurseffektivitet, klimagassutslipp og miljø, sier Borten Moe.