I alt ble det produsert 2,057 millioner fat, viser de foreløpige produksjonstallene fra Oljedirektoratet.

Gassproduksjonen var på 9,7 milliarder kubikkmeter, 18 prosent mer enn måneden før.

Væskeproduksjonen i november fordeler seg på 1,676 millioner fat olje, 294,000 fat gass og 88.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er i samsvar med direktoratets prognose for denne tiden i året.

Petroleumsproduksjonen i årets elleve første måneder er på 199,2 millioner kubikkmeter olje, gass og kondensat. Dette fordeler seg på 89,3 millioner fat olje, 19 millioner fat kondensat og 90,9 millioner fat gass.

Produksjonen var 9,6 millioner kubikkmeter lavere enn i samme periode i fjor.