Oljeprisen har de siste dagene vært i nærheten av 100 dollar, mens den for drøye to år siden var under 35 dollar fatet.

Med en dollarkurs på seks kroner vil denne forskjellen i oljepris over et helt år utgjøre 191 milliarder kroner for våre felles inntekter.

Ikke noe annet er i nærheten av å påvirke norsk økonomi og velferd mer enn prisen på olje.

Fyller sparegrisen

Men det er ikke slik at de folkevalgte vil bruke merinntektene av en prisøkning samme året. Pengene går først i sparegrisen — Statens Pensjonsfond Utland - som Norges Bank bestyrer.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor var fondet på 2908 milliarder kroner. Det er bare rentene derfra vi bruker løpende, slik at formuen kan vare evig.

Et flertall på Stortinget er enige om at vi kan bevilge oss en rente på fire prosent fra fondet. Dette kalles handlingsregelen, og brukes som en rettesnor for hvor mye oljepenger vi bør bruke hvert år.

Stortinget tillater seg litt mer i dårlige tider og skulle helst brukt litt mindre i gode tider.

Dekker underskuddet

Hver syvende krone av statens utgifter i år blir dekket av oljeinntekter.

Staten regner i år med å sope inn 288 milliarder i samlede oljeinntekter.

Disse brukes først til å dekke underskuddet, mens resten blir liggende i sparegrisen og øker formuen vår enda mer.

I år dekker oljepengene et underskudd på 135 milliarder kroner, mens resten - 153 milliarder - gjør sparegrisen enda fetere.

Formue i aksjer og olje

Når oljepengene har rent inn i Statens Pensjonsfond Utland, er denne fellesformuen blitt uavhengig av oljeprisen.

Vi blir ikke ruinerte om oljeprisen stuper. Fondet, et av verdens største, har plassert 60 prosent av pengene i aksjer på børser utenfor Norge, mens 40 prosent er plassert i rentepapirer og eiendom.

Men mesteparten av oljeformuen vår finnes fortsatt igjen i bakken under havet.

For så langt har vi ifølge Oljedirektoratet pumpet opp 40 prosent av ressurssene.

Regjeringen har i nasjonalbudsjettet for i år beregnet verdien av denne statlige formuen til å være 3569 milliarder 2010-kroner. Det er alene nesten nok til å dekke alle statens utgifter i fire år.

Gjør oss alle til millionærer

Samlet gir verdiene i fondet og av oljen i bakken oss en felles formue fra olje- og gassinntektene på 6477 milliarder kroner.

Hvis vi delte dette ut til 4,9 millioner nordmenn ville hver av oss fått 1,3 millioner kroner.

Selv fire prosent rente (handlingsregelen) på en så stor formue vil gi oss 260 milliarder kroner til å bruke på velferd hvert eneste år.

Avkastningen fra en så stor oljeformue vil dekke mer enn hver fjerde krone som staten trenger i år.

I en tid da en rekke stater er så forgjeldet at de risikerer konkurs, plasserer dette Norge så definitivt i et annerledeshjørne av Europa.

Hvordan skal vi forvalte oljeinntektene våre! Si din mening i kommentarfeltet under!