Onsdag morgen bikket prisen på ett fat nordsjøolje under 50 dollar fatet. Ifølge TDN Finans er det femte dag på rad at oljeprisen faller.

Aksjene på Oslo Børs gikk samme vei og var kl. 09.25 ned 0,24 prosent.

— Dagens pris har falt for langt til å være en bærekraftig pris.Med dette ekstreme prisfallet, vil investeringene falle så kraftig at man vilinvestere for lite i både nye og eksisterende felt, sier oljeanalytikerTorbjørn Kjus i DNB Markets.

SSB anslår en nedgang i oljeinvesteringene på hele 12,8 prosentfra året før.

- Noen må blø

Oljetungvekter Saudi-Arabia har måttet ta mye av skylden for raseti oljeprisen. Saudi-Arabia satte i mandag ned sine priser for levering tilEuropa og kong Abdullah sa i en tale at OPECs største produsent vil værestandhaftige i forhold til å vinne tilbake tapte markedsandeler. I tillegg haretterspørselsveksten vært svært lav. I tillegg har den økonomiske veksten iKina bremset opp, samtidig som USA har økt sin skiferoljeproduksjon.

— Det er en stor og økende ubalanse i oljemarkedet, og det er litesannsynlig at Saudi-Arabia vil være villige til å kutte i sin produksjon. Dehar lavere produksjonskostnader og kan tåle en lavere oljepris enn mange andreoljeprodusenter. Det kan virke som om det er i deres interesse for å gjenvinnemarkedsandel at prisene skal bli så lave at noen skal må blø skikkelig, sierGjøen.

Ny situasjon

I 2008 så vi oljepriser helt ned på 36-tallet. Dagens situasjon erlikevel en ganske annen. Den gang tok Opec raskt grep, og kuttet iproduksjonen. Dermed steg prisene raskt igjen, og den lave oljeprisen blekortvarig.

Ifølge Gjøen skyldes uviljen mot å kutte i produksjonen delvis etsterkere miljøfokus, og med redusert etterspørsel etter fossilt brensel.

Selv om oljeprisen nå er på sitt laveste på over fem år, kan denkomme til å falle enda mer, ifølge analytikerne.

— Men om oljeprisen begynner å nærme seg 45 dollar, vil viforhåpentligvis se at noen kutter i produksjonen med umiddelbar virkning, sierGjøen.

Hun poengterer at dagen pris ikke er bærekraftig på sikt, og atprosjektkostnadene ligger langt over det prisnivået vi nå opplever. Hun minnerdessuten om at man må huske på at det er stor forskjell på break-even forenkelte prosjekter og totalt for oljeselskapene.

— Dersom man i tillegg skulle oppleve en massiv lagerøkning og endasterkere ubalanse i første og andre kvartal i 2015, kan oljeprisen knekke heltsammen, sier hun.

Umulig å spå gulvet

Kjus understreker at selv om prisene skulle stige 20 dollar fradagens nivå, snakker man fremdeles om dramatisk lav pris.

— Det kommer til å bli mye smerte for mange i oljebransjen gjennomhele 2015 og 2016, sier Kjus

Kjus mener det er umulig å regne seg til når man når gulvet.

— Det er derimot svært sannsynlig at det neste halvåret vil blivolatilt og preget av lave oljepriser, sier han.

Men selv om oljeutsiktene er mørkere enn på lenge, er Kjusoptimistisk og tror at vi vil se noe høyere priser i andre halvår av 2015.

Selv om Kjus tror på bedre tider til høsten, så tror han spesieltHordaland og Rogaland vil oppleve tøffe tider fremover.

— Selv om prisene skulle øke noe, er de fremdeles lave. Brems iinvesteringer på norsk sokkel er derfor uunngåelige. Lavere investeringsnivågir lavere aktivitetsnivå, og mange vil miste jobbene sine. Det slipper videssverre ikke unna, sier han.