I Rogaland utenom Stavanger har økningen i snittpris på boliger vært på 74 prosent i perioden, mens veksten i Oslo-området har ligget på 51-52 prosent, viste tall fra Statistisk sentralbyrå nylig.

10 prosent opp i år

— Utviklingen er helt utrolig. Selv om prisnivået fortsatt er høyere i Oslo og Bærum, viser dette at Stavanger-regionen er i ferd med å utligne denne forskjellen, sier sjeføkonom Terje Strøm i analysebyrået Nyanalyse.

Både i Sandnes og i Stavanger har boligprisene økt med 10 prosent bare på årets første måneder. Foruten lavt antall boliger i regionen mener analytikeren at oljepris og stor innflytting er hovedårsaken.

- Oppgangen fortsetter

— Arbeidsmiljøet er godt, og mange ønsker å etablere nye bedrifter her. Dette gir seg utslag i økt tilflytting og press på eiendomsmarkedet. Som hovedsete for oljenæringen er regionen dessuten sterkt påvirket av oljeprisen. Denne har nær doblet seg i den samme femårsperioden, noe som har ringvirkninger for all økonomisk aktivitet, sier Strøm.

Han mener oppgangen vil fortsette i noe lavere tempo, men at økningen er svært avhengig av når renteoppgangen skjer.