I førre veke spådde DNB at oljeprisen når toppen neste år og vil falle til under 80 dollar fatet fram mot 2020.

Slår spådommen til vil mange investeringar på norsk sokkel – spesielt dei som ligg langt nord og langt til havs – vere i fare.

Utvinning av skiferolje i USA vil gjere verdas største oljeimportør mindre avhengig av utlandet.

Skiferolje er olje som finst i faste fjellformasjonar. Nye utvinningsmetodar gjer det råd å utvinne denne oljen.Skiferoljen vil revolusjonere oljemarknaden på same vis skifergass nettopp har revolusjonert gassmarknaden. Det vil utløyse eit langvarig prisfall, trur DNB.

DNB tar feil

Borten Moe trur DNB tar feil.

— Eg trur personleg at vi vil sjå høge stabile oljeprisar framover, rett og slett fordi etterspurnadsveksten er der. Vi har behov for å erstatte store kvanta som no går ut (av produksjon, red. merk) av andre årsaker, og det krev høge investeringar, seier Borten Moe.

Superoptimistisk

I dag tidleg møtte olje- og energiministeren eit internasjonalt publikum på ONS-konferansen i Stavanger. Konferansen er ein del av den internasjonale oljemessa ONS 2012.

Høg oljepris og store funn på norsk sokkel i fjor har skapt superoptimisme i oljebransjen. Det slo mellom anna ut i besøksrekord på opningsdagen for ONS 2012 i går. 11.000 var innom dørene etter at portane opna.

Borten Moe nytta konferansen til å repetere det han sagt lenge: Han vonar at Stortinget vil opne nye område for oljeleiting i Barentshavet og ved Jan Mayen neste år. Og han meiner det er ein dårleg ide å bremse investeringane på norsk sokkel av omsyn til andre næringar.

250 milliardar

Oljeanalytikar Jarand Rystad i Rystad Energy spådde i vår at investeringane på norsk sokkel vil nå 250 milliardar kroner i 2015.

Det er 70 milliardar kroner høgare enn i år, og også 70 milliarden meir enn Oljeindustriens Landsforening spådde for 2015 i sin årlege konjunkturrapport, som kom i fjor haust.

DNBs siste vurdering av oljeprisutviklinga har ikkje fått Rystad til å skifte meining. Han er samd i at USA vil auke si eiga oljeutvinning, men trur ikkje auken er stor nok til å presse oljeprisen ned. Dessutan vil oljeutvinning til havs bli stadig viktigare, slik at utstyrsindustrien for oljeutvinning til havs framleis kan vente gode tider.

Kraftig vekst

Også det skotske analyseselskapet Wood Mackenzie, som har spesialisert seg på den internasjonale energi- og råvareindustrien, trur på kraftig investeringsvekst på norsk sokkel i ein fersk rapport.

Talgrunnlaget til Wood Mackenzie kan ikkje direkte samanliknast med talgrunnlaget til Rystad Energy, men begge spår ein kraftig vekst.

I år vil investeringane på sokkelen bli 30 prosent høgare enn ijfor. Fram til 2015 vil investeringa stige nye 20 prosent, spår Wood Mackenzie.

Noreg blir mellom dei fem største investeringsområda i oljebransjen dei neste fem åra, trur Wood Mackenzie.

OPTIMISMEN: Kong Harald og olje- og energiminister Ola Borten Moe under opninga av oljemessa i går. Høg oljepris, store nye funn og spådommar om kraftig auke i investeringar har skapt superoptimisme i bransjen. 11.000 var innom oljemessa på opningsdagen. Det er ny rekord.
SCANPIX