Det britiske departementet for energi og klimaspørsmål DECC opplyste mandag at det kan dreie seg om et utslipp på flere hundre tonn olje. Shell har tidligere anslått utslippet til 216 tonn, tilsvarende rundt 1.300 fat.

— Dette er en liten lekkasje, sett i forhold til Macondo-episoden i Mexicogolfen, sa en talsmann for DECC.

I fjor rant nesten fem millioner fat olje ut fra selskapet BPs katastroferammede Macondo-brønn.

— Arbeidet med å hindre at oljen som er igjen inne i rørledningen skal lekke ut, fortsetter. Vi anslår at det nå lekker ut mindre enn fem fat om dagen, het det i en kunngjøring som Shell sendte ut i London mandag.

En talsmann for den skotske selvstyreregjeringen sa at miljøskadene som følge av utslippet i Nordsjøen så langt er små, og at fisket i området fortsetter som normalt. Men miljøvernere klager over mangel på nøyaktig informasjon om situasjonen.