— Aldous/Avaldsnes er et stort oljefunn, og våre beregninger tyder på at det samlede funnet kan havne på topp ti-listen av oljefunn på norsk sokkel. Ikke siden midten av 1980-tallet er det gjort et tilsvarende oljefunn i Norge, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.

Statoil har en eierandel på 40 prosent i de to feltene. Samlet kan funnene utgjøre en oljestruktur på mellom 500 og 1.200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Dette er tredje gang i år at Statoil som operatør kan påvise et funn som kan være større enn 250 millioner oljeekvivalenter.

I april ble oljefunnet Skrugard på cirka 250 millioner fat påvist i Barentshavet.

Oljefunnet Peregrino Sør i Brasil ligger et sted mellom 150 og 300 millioner fat.