Onsdag utvidet EU sanksjonsregimet mot Russland til å omfatte energi-, våpen— og finanssektorene. Etter utvidelsen av listen omfatter den nå 95 russiske statsborgere og 23 selskaper.

Blant selskapene på listen er det to hvor det norske oljefondet er inne på eiersiden.

I den oppdaterte lovteksten fra Den europeiske unions råd nevnes spesifikt fem russiske finansinstitusjoner. To av disse er selskaper hvor Oljefondet sitter som deleiere, med følgende andeler:

  • VTB Bank: 4,6 prosent
  • Sberbank: 0,55 prosent Sberbank er Russlands største bank, og den tredje største i Europa, ifølge Financial Times.

- Lite å si

Lovteksten fra EU, publisert torsdag, forbyr handel i finansielle instrumenter med en varighet over 90 dager, og som er utstedt etter 1. august, med de fem bankene. Det er foreløpig ikke klart hva dette vil ha å si for Oljefondet som eier.

Økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole, Thore Johnsen, tror ikke det vil ha noen videre betydning for fondet, utover det rent inntjeningsmessige.

— I den grad det har negativ betydning for den russiske økonomien, vil det jo slå ut på inntjeningen i selskapene, sier Johnsen.

— Men dette er for lengst lagt inn i prisene. Børsinvestorer sitter ikke og venter på hva som faktisk skjer, det de ser på er ting de tror vil skje, sier han.

Vil foreta nødvendige justeringer

Norges Bank, som har ansvaret for forvaltningen av fondet, hadde fredag ingen kommentar, men henviser til Finansdepartementet, som eier fondet.

— Norges Bank forholder seg til de lover og reguleringer som gjelder i markedene det er investert i. Hverken departementet eller Norges Bank gir kommentarer til spesifikke investeringer i fondets portefølje, heter det i en uttalelse fra Finansdepartementet.

— Norges Bank vil foreta de nødvendige justeringer når Norge tar en avgjørelse om sanksjoner mot Russland, dersom Oljefondets investeringer blir påvirket av dette, heter det videre i uttalelsen.

Amerikanske sanksjoner

Oljefondet er også inne i to andre selskaper som enda ikke omfattes av EU-sanksjoner, men som befinner seg på USAs sanksjonsliste. Disse er:

  • Oljeselskapet Rosneft: 0,06 prosent eierandel
  • Gassprodusent Novatek: 0,14 prosent eierandel Novatek er Russlands nest største gassprodusent, etter statskontrollerte Gazprom, og har vært omfattet av amerikanske sanksjoner siden tidligere i juli. Det samme har statskontrollerte Rosneft, som er et av Russlands største oljeselskaper.

EUs oppdaterte sanksjonsliste retter seg også spesifikt motoffshore oljeleting og -utvinning, blant annet i Arktis, samtutvinning og produksjon av skiferolje – alle områder hvor Statoiler inne på russisk side. Statoil har siden 2012 hatt et strategiskpartnerskap med Rosneft om blant annet oljeleting i den russiskedelen av Barentshavet, og i Okhotskhavet, vest i Stillehavet.

Norsk næringsliv eksponert

Norsknæringsliv har begrenset eksponering mot Russland, men planer omlangsiktig satsing kan bli rammet dersom Norge følger etter EU ogUSA og implementerer de

samme sanksjonene, meldte bedriftslederetil BT i går.

Konsernsjef Geir Austigard i Øglænd System meldte blant annet at de har flere store prosjekter under planlegging som kan rammes av en opptrapping, blant annet knyttet til LNG-utbygginger på Yamal-halvøyen, som foretas av gassprodusenten Novatek — ett av selskapene hvor Oljefondet er deleier.

— Aktivitetene våre i Russland utgjør under fem prosent av selskapets omsetning. Men det er en kjent sak at det blir planlagt store seismiske program i Russland i årene fremover, sa Tore Langballe, kommunikasjonsdirektør i seismikkselskapet Petroleum Geo-Services.