Det kraftige kursfallet i verdens aksjemarkeder sendte fredag verdien av Statens pensjonsfond — utland, oljefondet, under tre tusen milliarder kroner.

Ved utgangen av første kvartal var saldoen på fondet 3102 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

1000 milliarder i 2004

Det gikk 22 år fra ideen om et oljefond første gang ble nevnt i en stortingsmelding, til de første pengene ble satt inn i 1996. Men siden er det gått fortere og fortere.

1000 milliarder ble passert i desember 2004. 2000 milliarder ble passert i 2008. I oktober i fjor ventet man spent på å runde 3000 milliarder. I en uke gikk de og ventet. Ingen visste når det nøyaktige tidspunktet

ville komme. Men planene for feiringen var lagt. De var beskjedne.

Dette skrev Aftenposten da:«Klokken 00.23 tirsdag 19. oktober skjer det. Ingen champagne. Pizza. Til alle de 200 ansatte ved Oslo-kontoret den formiddagen.

Norsk nøkternhet preger hovedkontoret. Grå vegg-til-vegg-tepper. Trepulter. Kaffemaskin. Og pizzafest for å feire tre billioner kroner. » Men nå har oljefondet bikket under den magiske grensen igjen.

Anslag

I 10.26-tiden viste indikatoren en saldo på 2998 milliarder kroner. Dette tallet er et anslag på fondets verdier, basert på de offisielle tallene med påfølgende justeringer i takt med svingningene i viktige markedsindikatorer. De eksakte tallene rapporteres en gang i kvartalet.

Verdien av oljeformuen målt i norske kroner svinger også i takt med kronekursen. En sterk kronekurs bidrar til at aksjer og obligasjoner i utenlandske valutaer er mindre verdt målt i kroner. Det påvirker likevel ikke fondets internasjonale kjøpekraft.Så sent som i går hadde fondet, ifølge telleren på fondets egen hjemmeside, mer enn 50 milliarder kroner å gå på til grensen på 3000 milliarder kroner