Det kraftige fallet i oljeprisen vil få store konsekvenser for investeringene på norsk sokkel.

På den årlige presentasjonen av sokkelåret, la oljedirektør Bente Nyland frem nye prognoser for investeringer og drift (ikke leting).

FALLER: Mye har skjedd på ett år, og Oljedirektoratet har skrudd ned forventningene til investeringene i årene som kommer.
Oljedirektoratet

For perioden 2015-2019 kutter Oljedirektoratet 175 milliarder kroner i prognosene i forhold til fjorårets presentasjon. Dette er en nedgang på 20 prosent.Investeringene anslås å falle rundt 15 prosent fra 2014 til 2015 og med ytterligere åtte prosent til 2017, for deretter å flate ut og øke moderat fra 2018, forklarer oljedirketoratet i en melding.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

Nye felt vil motvirke

Nyland la ikke skjul på at oljeprisfallet er dramatisk, men understreket likevel at det er viktig å huske på at norsk oljeproduksjon fortsatt vil være viktig.

SOKKELSJEFEN: Direktør i Oljedirektoratet, Bente Nyland, la i formiddag frem presentasjonen av sokkelåret 2014 med prognoser for de neste årene.
Arkiv

— Nye felt vil bidra til å motvirke fallet i investering. Driftskostnadene vil øke etterhvert som nye felt kommer på plass. Investeringer, leting og drift vil ligge på rundt 250 mrd. kroner pr. år i hele prognoseperioden, forklarte hun.

SVERDRUP MOTVIRKER: Nye felt motvirker fallet i investeringer, og vil føre til et stabilt investeringsnivå totaltsett fremover, mener Oljedirektoratet
Oljedirektoratet

Det er spesielt det gigantiske Johan Sverdrup-feltet som vil stå for mye av dette.

Leting rammes hardest

Det er innenfor leting at Nyland tror de største kuttene kommer. Oljedirektoratet tror investeringene her vil falle med 15 prosent fra 2014 til 2015, så 20 prosent videre til 2016.

— Letekostnadene faller kraftigere enn de generelle investeringene. Det er her rammer fallet i oljeprisen hardest.

Hun understreker også at enkelte brønners lønnsomhet kan falle bort hvis oljeprisfallet fortsetter.

LES OGSÅ:

— Liv laga lenge

STABIL: Oljedirektoratet forventer en stabil oljeproduksjon i mange år fremover.
Oljedirektoratet

Prognosene som ble lagt frem viser imidlertid at direktoratet forventer en stabil oljeproduksjon i om lag ti år til, før de ser en nedgang i produsert mengde olje og gass.— Det er vanskelig å spå langt frem i tid, men vi tror norsk sokkel er liv laga i lang tid fremover, forklarte Nyland.

Hun tror fallet i investeringer nå også kan føre til at en del produksjon blir skjøvet fremover i tid.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: