• Helt uholdbart, mener Arbeiderpartiet som vil kreve regelendring.