• Jeg vil aldri sette min fot der, sier 79-åringen.

Forretningene til Ole Sunde (1861-1949) hjemsøker Ole Sunde i Kvinnherad, som i seks år hatt tre eiendommer han ikke vil ha. Alle forsøk på å rydde opp har strandet.

— Jeg har prøvd forskjellige etater, men det skjer ikke noe. Det er så tåpelig, sier Sunde til BT.

«Kafka-prosess»

Kvinnheringen.no, som først omtalte saken, kaller det en Kafka-prosess. De forteller at det startet med et brev som dumpet ned i postkassen.

FÅR IKKE SVAR: Ole Sunde står som deleier i en eiendom på 470 dekar, men han aner ikke hvorfor.
JONN KARL SÆTRE, KVINNHERINGEN

— Jeg fikk brev fra en arkeolog i Bergen som ville ha løyve til å gjennomføre en utgraving i Matre. Hun spurte fordi hun hadde funnet ut at jeg var en av grunneierne, forteller Ole Sunde til Kvinnheringen.Opplysningene kom fra sorenskriveren, og Sunde tok kontakt.

Det viste seg at navnebrødrene var blitt forvekslet. Førstnevnte var en storkar som kjøpte flere eiendommer i indre Matre tidlig på 1900-tallet i forbindelse med kraftutbygging.

Dermed trodde den nålevende Ole Sunde, som bor i en annen bygd, at saken var ute av verden. Så kom årets skatteseddel.

470 dekar

— Der sto det at jeg har tre eiendommer. Det var kommet opp formue. Det er ikke store summene, rundt 15.000 kroner i skattbar inntekt. Men en av eiendommene er stor. Den er 470 dekar og jeg eier 25 prosent. En annen eiendom er på to dekar, sier Ole Sunde.

Og den tredje er et mysterium. Det er trolig en kai et sted i Matre.

— Jeg kjenner ikke til Ole Sunde i det hele tatt. Jeg tror ikke det er noe slektskap, sier den pensjonerte bonden. I løpet av et langt liv har han bare har eid et småbruk.

— Det er også andre eiere inne i bildet, og det ser ut til å være reelle eiere. Det var kartmåling for et år siden, og noen hadde betalt opp til 20.000 kroner. Jeg skulle vært kalt inn, men ble aldri det, sier Sunde.

Vil ikke betale

Han har nå skrevet et brev til Skatteetaten, men frykter at historien ikke vil stoppe der.

— Det er mulig det må til en skylddeling for å bli kvitt eiendommene. Men jeg har ikke tenkt å betale noe, slår han fast.

Han har fått flere reaksjoner etter at saken sto i Kvinnheringen, men ikke fra de som har laget rotet.

— Jeg har ikke hørt noe fra det offentlige. De bare skylder på hverandre, sier 79-åringen.

«Aldri hørt om noe liknende»

I likhet med Ole Sunde har BT møtt veggen i forsøket på å finne ut hvordan feilen kunne skjedd, og hvorfor den ikke er rettet opp.

Den lokale sorenskriveren er på ferie denne uken. Men dommerfullmektig ved i Sunnhordland tingrett, Sigurd Kolbjørn Berg, er sikker på at de ikke har andre saker av denne typen.

— Jeg har aldri hørt om noe liknende, sier Berg.

Han henviser til Kartverket som har overtatt føringen av grunnboken etter at sorenskriveren gjorde det i 400 år.

Ga opp å svare

Etter å ha undersøkt saken ga Kartverket på Hønefoss rett og slett opp å svare.

— Vi har gravd både i elektronisk og manuell grunnbok for å finne ut av dette, men egentlig uten å komme til bunns, sier kommunikasjonsrådgiver Sveinung Engeland.

— Det står en Ole Sunde oppført som deleier for disse eiendommene, men han er ikke registrert med personnummer hos oss, så vi kan ikke si hvilken Ole Sunde det er. Spørsmålet er hva Skatteetaten har lagt til grunn når de har koblet Ole Sunde fra indre Matre til eiendommen. Den koblingen har de ikke fra våre registre, og jeg tror Skatteetaten eller kommunen må være de nærmeste til å svare, sier Engeland.

Men Skatt Vest vil ikke svare. De henviser til taushetsplikten.

— Skatteetaten vil gjerne at Ole Sunde tar kontakt (...) slik at vi kan få sett nærmere på saken og rettet opp eventuelle feil. Vi ønsker å være raske på å rette opp i feil vi har gjort og for å få gjort det må vi ha god dialog direkte med skattyter, sier senior kommunikasjonsrådgiver Linda Stangervåg-Helligsøe.

Sunde har nå skrevet til Skatteetaten. Og venter spent på svar.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skrive e-post