Selger er Stor-Bergen Boligbyggelag, som eier 63 prosent av aksjene. De øvrige 37 prosentene eies av bedrifter som har sin virksomhet i Vestkanten.

Vestkanten AS og datterselskaper har en virksomhet som består av en kombinasjon av kjøpesenter og opplevelsessenter, med badeland og bowling, samt at det er tilknyttet en ishall som eies og drives av en egen stiftelse.

Vestkanten er det fjerde største kjøpesenteret i bergensregionen målt etter omsetning. Det inneholder vel 90 butikker, og har et bredt utvalg av offentlige servicetjenester. For 2009 vil senterets leietakere oppnå en brutto omsetning på nær 1,2 milliarder kroner.

Oppgjør og overtakelse av aksjene er forutsatt å finne sted i slutten av januar 2010. Stor-Bergen Boligbyggelag vil beholde en mindre aksjepost i Vestkanten.

Olav Thon Eiendomsselskaps strategi er å erverve, utvikle og eie eiendommer med sentral beliggenhet. Rundt 75 prosent av leieinntektene kommer fra butikklokaler.