Olav Thon (90) gir bort hele formuen sin på 25,4 milliarder kroner. Pengene skal gå til allmennyttige formål.

Eiendomskongen etablerer en stiftelse med en verdi som revisorer anslår til 25,4 milliarder kroner, bekrefter 90-åringen overforTV 2.

Stiftelsen skal ha et styre bestående av sju medlemmer og ha to formål. Det første er å eie Olav Thon Gruppen og underliggende virksomheter. Det andre er å utdele midler til allmennyttige formål.

– Vi regner vel med at vi skal være i stand til å dele ut minimum 50 millioner per år. Av dette beløp regner jeg med at omtrent halvparten skal gå til forskning, særlig innen matematiske og naturvitenskapelige fagområder, inkludert medisinske fag, sier Thon.

Regner med å bli 100

Thon, som i mange år har figurert på listen over de rikeste personene i Norge, mener det er klokt å gi fra seg formuen nå.

– Fordi jeg regner med at selv om jeg skulle bli 100 år, så er det jo bare ni-ti år igjen. Og jeg skal ikke ta noe med meg, sier Thon til TV 2.

Det er særlig naturvitenskap og medisin som tilgodeses av Olav Thon Stiftelsen. Vedtektene stiller opp flere priser som skal deles ut:

  • Inntil ti priser, hver på 500.000 kroner, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder.
  • En internasjonal pris på 5.000.000 kroner kan tildeles for fremragende forskning innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde.

Har beholdt litt

Olav Thon er fra Ål i Hallingdal, og er eier av Olav Thon Gruppen, som blant annet har 60 hoteller i Norge, og seks i utlandet. Thon har ingen direkte arvinger.

Ifølge TV 2 håper han at de pengene han nå gir bort kan hjelpe de med plager å «få mindre av de plagene og et bedre og lengre liv.».

90-åringen opplyser til TV 2 at han ikke gir bort alt han eier. Han beholder nok til å kunne leve normalt og behagelig.