Det går frem av ressursrapporten som Sissel H. Eriksen, Oljedirektoratets direktør for leting, presenterte i formiddag i Stavanger.

Det er to år siden sist direktoratet ga ut en ressursrapport.

— Det er fortsatt mye olje og gass igjen å finne på norsk sokkel, sa Eriksen.

Årsaken til at det både er gjort store nye funn og at anslagene for uoppdagede ressurser øker samtidig, er ifølge Eriksen at ny kunnskap gir større tro på mulighetene til å finne mer.

Sokkelen utvidet

En annen grunn er at norsk sokkel for to år siden ble utvidet da den endelige delelinjeavtalen i Barentshavet ble undertegnet mellom Norge og Russland.

Antatte uoppdagede reserver i Barentshavet øst og i havområdene rundt Jan Mayen står alene for nesten hele oppjusteringen på nesten 16 prosent i forhold til rapporten for to år siden.

— De siste årene er det Nordsjøen som har overrasket mest, med betydelige funn i områder som ble tildelt første gang allerede i første konsesjonsrunde i 1965, sier Sissel Eriksen.

Siden begynnelsen for femti år siden er det til nå boret 1430 letebrønner på norsk sokkel. Etter at myndighetene for ti år siden justerte letepolitikken og åpnet opp for nye selskaper på norsk sokkel, er antallet aktører nesten fordoblet. Det har bidratt til en jevnt høy leteaktivitet.

Utfordrer SV

Olje- og energidepartementet ga i dag konsesjon til 24 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel, 22 av dem nord for polarsirkelen og 20 av disse var på blokker i Barentshavet.

En samlet miljøbevegelse reagerer sterkt på at den store tildelingen sørøst i Barentshavet.

Miljøorganisasjonene utfordrer SV til å bruke sin posisjon og makt til å stoppe åpning for oljeboring i isfylte farvann.