— Samtidig foreslår vi å fjerne avgiftene i matforvaltningen. Samlet vil disse endringene få liten betydning for prisen på mat i butikken, sier Johnsen.

Dersom hele økningen i matmomsen veltes over på forbrukerne, vil matprisene øke med 0,88 prosent.

Statskassen vil hanke inn 1,3 milliarder kroner ekstra i året på den økte matmomsen.