Rognvaldur Hannesson er professor emeritus ved Norges Handelshøyskole, og ser med bekymring på tallene som kom i dag.

Hver femte krone forsvinner

Anslaget for oljeinvesteringene neste år blir av oljeselskapene selv oppgitt til 182,4 milliarder kroner.

Det er 41,3 milliarder kroner lavere enn det regjeringen la til grunn så sent som i revidert nasjonalbudsjett 14. mai.

— Dette er et betydelig fall. Det betyr færre arbeidsplasser og mindre aktivitet i norsk økonomi. I første rekke er det Vestlandet og bergensregionen som rammes, sier Hannesson.

Dersom anslaget slår til, havner investeringene i olje- og gassektoren neste år 49 milliarder kroner under rekordnivået i 2013.

Mister jobbene sine

Professoren trekker frem at stadig flere oljeselskaper flytter tjenester utenlands. Dette kan gjøre situasjonen mer alvorlig, ifølge Hannesson.

— Hvor dette vil ende, det er vanskelig å si. Det er et faktum at kostnadsnivået i norsk oljenæring er blitt for høyt.

— Det vi nå ser, kan unektelig medføre at flere vil stå uten arbeid fremover, sier professoren.

Ingeniør-leder frykter for Bergen

Erlend Aarsand er leder av juridisk seksjon i fagforeningen Nito. Han frykter for leverandørbedrifter i bergensområdet.

— I Bergen har vi sett en svært stor økning i nedbemanninger. Aibel og Rolls-Royce nedbemanner, og Aker Solutions MMO reduserer mest i Bergen, der 100 til 120 er potensielt overtallige, sier Aarsand til Dagens Næringsliv.

Ifølge Aarsand er situasjonen verre enn under finanskrisen.

— Våre tillitsvalgte i leverandørindustrien er bekymret, fordi Statoil utsetter vedlikehold på plattformene, og Statoil er så å si eneste kunde i bergensområdet, sier fagforeningslederen til DN.

- Kan lansere redningspakke

Investeringene på norsk sokkel har store ringvirkninger for norsk økonomi. Vestlandet er særlig eksponert for svingninger, og får raskt merke det dersom pengekranen skrus igjen.

Nedgangen neste år er anslått å ramme særlig drift og feltutbygging, mens mer moderat nedgang antydes innenfor landvirksomhet og rørtransport. Anslagene indikerer imidlertid oppgang innenfor olje- og gassleting.

Hannesson tror imidlertid regjeringen vil komme Vestlandet til unsetning, dersom fallet blir for kraftig.

— Blir det sterk økning i arbeidsledigheten, så vil regjeringen iverksette motkonjunkturpolitikk, altså bruke mer penger over statsbudsjettet. Det kan dempe fallet, sier Hannesson.

ADVARER: Professor Rognvaldur Hannesson frykter at Vestlandet rammes hardt når investeringene på norsk sokkel svinner hen.