Rocksource vedtar boten, men mener selskapet har overoppfylt informasjonsplikten.

Økokrim mener Rocksource lot være å føre lister over hvem i selskapet som fikk vite at to av letebrønnene som ble boret i fjor ikke var drivverdige. Den manglende listeføring gjelder en brønn som ble boret i juli og en i september.

«Opplysningene om dette utgjorde innsideinformasjon for selskapet. Til tross for dette unnlot selskapet å identifisere og føre navnene på de personene som fikk tilgang til informasjonen på en innsideliste med angivelse av dato og tidspunkt de fikk tilgang til opplysningene,» skriver Økokrim i en melding.

Verdipapirhandelloven pålegger alle børsnoterte selskap å føre slike lister. Poenget er å redusere muligheten for at noen skal berike seg av informasjon som ikke alle i markedet har tilgang til.

Økokrim skriver i sin melding at det ved fastsettelse av boten er tatt betydelig hensyn til selskapet økonomi og til at Rocksource har samarbeidet med Økokrim.

Rocksource mener boten viser at det er behov for en gjennomgang av regelverket.

Før boringen nådde ned til de dypene der det var ventet å finne olje, varslet selskapet at alle ansatte og nøkkelpersoner i konsulentstillinger var å regne som personer med innsideinformasjon. Dette var ikke nøyaktig nok og i samsvar med forskriften etter Økokrims syn, skriver Rocksource i en børsmelding. Det ser ut som om Rocksource er blitt bøtelagt for å ha vært for forsiktig, skriver finansdirektør Chris Spencer i Rocksource.

Rocksources boresesong i fjor endte med at fire av fem brønner var tørre. Det dårlige resultatet sendte selskapet ut i en økonomisk knipe, som i vinter ble løst ved å selge ut deler av eierskapet i gassfeltet Norvarg i Barentshavet og flere letelisenser. Salgene ga 60 millioner kroner i kassen.

— Dette løser våre kortsiktige og mellomlange finansielle utfordringer, sa Spencer i mars.