Det skal utstedes 800.000 nye aksjer. Tegningskursen blir 50 kroner pr. aksje.

Formålet med emisjonen er å delfinansiere byggingen av DOF Installer sine fire store ankerhåndteringsskip som skal bygges ved STX Europe på Aukra ved Molde.

Når kapitalutvidelsen er gjennomført vil Bergensrederiet ha 6.431.000 utestående aksjer.

Kapitalutvidelsen krever godkjennelse fra generalforsamlingen i selskapet. Den vil bli gjennomført 24. september.

Tegningsperioden åpnet 10. september og avsluttes 17. september. Tegningsperioden kan imidlertid både kortes ned eller utvides i tilfelle selskapet ønsker det.

DOF Subsea Holding 2 AS er hovedaksjonær i DOF Installer. Sammen med enkelte eksisterende aksjonærer har selskapet forpliktet seg til å tegne. De vil bli tildelt ca. 68 prosent av de nye aksjene for at de ikke skal blir utvannet i forhold til dagens eierposisjoner.