Striden handlet om bruken av Odfjell-riggen «Deepsea Atlantic» på oljefeltene Gullfaks og Troll i fjor høst.

Tre mislykkede operasjoner

Ved boring på 70 meters vanndyp på Gullfaks ble festene til brønnhodene på havbunnen skadet, og årsaken skulle være at riggen hadde tyngre utstyr enn det som var vanlig ved slike operasjoner.

I alt ble det utført tre mislykkede boreoperasjoner på Gullfaks og Troll, og partene har siden kranglet om hvem som har ansvaret for at skadene på brønnhodene.

Dagraten på riggen var rundt 500.000 dollar.

— Odfjells ansvar

I november i fjor ga Statoil beskjed om at de ikke ville betale, fordi de mente boreproblemene skyldtes riggens utstyr og design.

Stavanger tingrett har kommet fram til Odfjell må bære ansvaret for at riggen «Deepsea Atlantic» ikke var i stand til å utføre arbeidet slik den skulle på de to feltene. Ifølge dommen var ikke årsaken mangler ved selve riggen, men mangler ved selve boreoperasjonen. Og manglene er så alvorlige at det ikke er grunnlag for å få utbetalt dagrater, heter det i dommen.

Delvis seier

Statoils motkrav på 66,7 millioner kroner var en konsekvens av at riggen var på såkalt nullrate, og beløpet er satt på grunn av Statoils utgifter til diesel og transport etter at «Deepsea Atlantic» var på nullrate.

I sitt motsøksmål krevde Statoil dessuten 371,1 millioner kroner som erstatning for allerede betalte dagrater til Odfjell og andre kostnader i forbindelse med de mislykkede boreoperasjonene. Dette kravet fikk Statoil ikke medhold i.