— Vi ønsker å plante oljeservice-flagget i Bergen og bygge et stort senter for kompetansebedrifter i en klynge rundt vårt nye hovedkvarter, sier konsernsjef i Odfjell Drilling, Simen Lieungh.

Til eget bruk går han i gang og bygger 19.000 kvadratmeter i området mellom Spar Kjøp på Kokstad og flyplassen. Et bygg som skal stå ferdig innen tre år nokså nær Fleslandsveien. I tillegg har han mulighet til å bygge ytterligere 60.000 kvadratmeter i en næringsklynge til egne underleverandører, nye gründere og andre som betjener den store olje- og gassvirksomheten som drives fra Bergen.

Odfjell Drilling tar sikte på både å eie sine egne lokaler og de øvrige lokalitetene i næringsparken, som de vil leie ut til andre.

Kampen om hodene

— Et nytt hovedkontor i Bergen må ha en identitet hvor vi bygger kultur og kompetanse. Vi foretar allerede vår hovedrekruttering fra Bergensregionen. Våre store kunder er her, og vi har våre røtter her.

Lieungh tror en attraktiv næringspark med felles infrastruktur vil gjøre det lettere å rekruttere nyutdannende fra universitetene, og ingeniører fra hele verden til Kokstad.

Med sine 3000 ansatte i 20 land har Odfjells hovedkontor i Bergen allerede flere underleverandører samlet rundt seg på Sandsli, og en rekke av dem vil bli tilbudt å følge med dem.

Byrådsleder Monica Mæland karakteriserer det nye hovedkontoret og næringsparken som veldig viktig for å videreutvikle den store oljeservicenæringen i byen. - Vi har sagt at vi skal gjøre det vi kan for at de får realisert planene om dette prosjektet. Det vil gjøre byen mer attraktiv for kompetent arbeidskraft i oljenæringen og øke mulighetene for forskning og utdanning her i byen. Et veldig flott og fremtidsrettet konsept, sier Mæland.

Til tross for kriser i Europa, ser Odfjell-sjefen for seg en videre gullalder for oljeserviceselskapene i Bergen.

Et ualminnelig trøkk

— Det er et utrolig trøkk i oljeindustrien, og hadde det ikke vært for finanskrisen og strengere krav til miljø og sikkerhet, ville veksten vært enda høyere. Oljeselskapene er fortsatt på etterskudd med å fylle opp sine reserver etter en periode med lite leting.

For egen del ser Lieungh for seg en dobling av antall ansatte i Bergen til 1000 personer i løpet av de neste fem årene. Og i en slik opphetet aktivitet er det viktig for konsernsjefen å gjøre seg attraktiv i kampen om de beste hodene. Han mener Bergen er godt rustet for å få sin del av denne oljeveksten.

- Hvor mye må oljeprisen falle for at boomen videre skal utebli?

— Da må den falle fra dagens nivå på drøye 110 til under 60 dollar fatet, og forbli det over tid.

- Vil en halvering av den økonomiske veksten i Kina kunne gi slike priser?

— Jeg er mer bekymret for en fullstendig kollaps av den europeiske økonomien, sier Lieungh.

Per i dag har riggselskapet rundt 500 arbeidsplasser i bergensområdet, spredt over Sandsli, Straume og Espeland. I Bergen eier de 10.000 kvadratmeter kontorlokaler, mens de i Stavanger har samlet sine ansatte i et nybygg på 9000 kvadratmeter.

- Neste byggtrinn

Det planlagte bygget på 19.000 kvadratmeter i Bergen vil stå ferdig allerede i 2015. Det vil skje på en 19 mål stor tomt like nord for det såkalte Milleniumbygget på Kokstad. Riggselskapet har i tillegg opsjon på to nabotomter på 10 mål hver. Samlet vurderer de en utbygging på 80.000 kvadratmeter næringsbygg.

Personaldirektør Bengt Alvar Olsen, som er ansvarlig for utbyggingen, regner med at reguleringsplanen for nabotomtene vil være klare om ett år.

På tomten de allerede eier, skal det sprenges store mengder masse.

— Så pass nær flyplassen får vi ikke bygge oppå de høyeste knausene som tomten har i dag, sier Olsen.

Foreløpig er det bare laget skisser for bygget som vil bli Odfjells nye hovedkontor og støttesenter for konsernets operasjoner på norsk sokkel og internasjonalt.

Første oppgave blir å velge arkitekt som kan tegne boreselskapets identitet oppe ved Flesland.

NYBYGGET: Odfjells nye oljeservicesenter kan bli seende omtrent slik ut, ifølge den foreløpige skissen. Nybygget blir på 19.000 kvadratmeter, og senere kan det komme betydelige utvidelser. ILLUSTRASJON: ODFJELL DRILLING