Klokka 10 i dag starta seks skandinaviske meklarhus jobben med å finne investorar som vil skyte inn mellom 400 og 500 millionar dollar (2,3-2,9 milliardar kroner) i Odfjell Offshore. Pengane skal brukast til å finansiere ny vekst for det bergenske riggselskapet, som satsar spesielt på boring på djupt vatn og i tøffe farvatn.

Odfjell Offshore er eit heileigd dotterselskap av Odfjell Drilling, og eig alle riggane og boreskipa i konsernet.

Samstundes søkjer selskapet på ny om å få børsnotere Odfjell Offshore, etter at søknaden om børsnotering vart lagt på is i fjor. No ser både børsutvikling og riggmarknaden betre ut, ifølgje kommunikasjonsdirektør Gisle Johanson i Odfjell Drilling.

Målet er å ha pengane på plass innan klokka 17.30 fredag 23. mars. Går alt etter planen vil kapitalutvidinga vere den største på Oslo Børs hittil i år.

— Vi har stor tru på at timinga er riktig, seier Johanson.

Dotterselskap til børs

Odfjell Offshore er eit reint rigg- og skipeigande selskap, sjølve drifta er det tilsette i morselskapet Odfjell Drilling som står for, og slik skal det vere også etter børsnotering.

Johanson seier det er eit strategisk vurdering å børsnotere dotterselskapet Odfjell Offshore og ikkje morselskapet Odfjell Drilling.

— Investorane vil verdsette eit reint riggeigande selskap, seier han.

Odfjell Drilling vil framleis vere største aksjonær i Odfjell Offshore etter kapitalutvidinga. Ifølgje Johanson vil Odfjell Drilling ha ein eigarandel på mellom 56 og 67 prosent etter kapitalutvidinga.

Nye riggar

Odfjell Drilling har rundt 3000 tilsette og driv riggar og boreskip i Norge, Storbritannia, Angola, Brasil og Tanzania. Eigarane er Helene (2/3) og Marianne Odfjell (1/3). Dei London-busette søstrene overtok eigarskapet etter at faren, Abraham Odfjell gjennomførte eit generasjonsskifte, der søstrene overtok boreselskapet og broren Johan Oddvar Odfjell overtok kjemikaliereiarlaget Jo Tankers.

I dag har Odfjell Drilling ein flåte på tre riggar og to boreskip. Ein fjerde rigg, til 700 millionar dollar (fire milliardar kroner) skal leverast frå eit sørkoreansk verft våren 2014, og selskapet har ein opsjon (rett til) å få bygd to riggar til av same type, tilpassa boring ned på 3000 meters djup