— Nei, dette er eg ikkje så interessert i. Eg kommenterer ikkje likninga, seier Johan Odvar Odfjell.

Likninga hans frå i fjor syner at han har ei formue på 47.886.000 kroner. På papiret er han derfor den rikaste i Fjell kommune. Inntekta var på 1,1 millionar kroner. Av dette forsvann 940.000 kroner i skatt.

— Dette er ei familieformue som eg ikkje har til forbruk. Eg investerer alt i arbeidsplassar, seier Odfjell.

Den største inntekta i Fjell hamna i lomma til gründer Geir Nordahl-Pedersen. Han er oppført med ei inntekt på nesten 32 millionar kroner i fjor. Av dette skatta han vel ni millionar kroner. Formua hans er på vel 26 millionar kroner.

— Eg vil ikkje kommentere likninga. Det grøvste av både inntekt og formue kjem frå sal av eit selskap, seier han.

I fjor sommar selde han AGR Ability Group ASA. Samla forteneste på salet var 200 millionar kroner, som vart fordelt mellom tilsette og eigarar. Den samla fortenesta til Nordahl-Pedersen skal ha vore på 44.2 millionar kroner. Også Magne Roar Sangolt ligg godt plassert, som nummer to på formuetoppen, og som nummer tre på inntektstoppen. Inntekta var på vel ni millionar kroner, formua på vel 44 millionar kroner.

Samtidig betalte han berre 350.000 kroner i skatt i fjor.

Sangolt eig 5,3 prosent av Frank Mohn-konsernet gjennom sitt eigarskap av Framo Developments. Dette selskapet har tatt ut solide skattefrie utbytte frå Frank-Mohn.

ARVING: Johan Odvar Odfjell har størst formue i Fjell, på vel 47 millionar kroner. Kapital har plassert Odflell og søskena Helene og Marianne på lista over dei 400 rikaste i Norge, etter at dei arva JO Tankers og Odfjell Drilling.