Hendelsen skjedde i forbindelse med boring av en brønn på Gullfaks Sør. Et rør falt ned og endte cirka seks meter fra en person som befant seg innenfor et avsperret område. Røret var cirka 12,8 meter langt og veide cirka 7 tonn.

Ingen personer ble skadd, og det oppstå kun små materielle skader.

— Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne utfallet blitt fatalt og medført store materielle skader, slår Petroleumstilsynet fast.

Årsaken til at røret falt ned var at en løfteklave ikke var skikkelig lukket og låst da røret ble løftet. Petroleumstilsynet peker på 13 forhold som anses som bakenforliggende årsaker til dette.

Selskapene må etterkomme pålegg om å finne årsakene til hendelsen og iverksette tiltak innen 1. juni, og får videre frist til 1. november med å gjennomføre tiltak.