Satsingen skjer i regi av familierederiet FOB Shipping AS i Bergen.

— Vi ser for oss store muligheter i vindmøllenisjen. Nå er vi i gang med å kartlegge behovet for fartøyer av denne typen. Det er store prosjekter under oppseiling flere steder utenfor kystene av Storbritannia, Danmark og Nederland. Også andre land planlegger utbygging. Hvis alle planene vi har sett og hørt om blir til virkelighet, tror jeg på et stort behov for spesialtilpassede fartøyer, sier Tore Odfjell.

_Les også:

Øker aksjekapitalen for å finansiere nye skip_

FOB Shipping har i dag fartøyer engasjert i driftsfasen både utenfor danskekysten og ved Nederland, sporadisk også andre steder. I driftsfasen for vindmølleparkene skal det drives service og foretas reparasjoner og vedlikehold. Da trengs skip for personaltransport og lettere gods, sier Odfjell.

Han er også en stor eiendomsbesitter gjennom Odfjell Eiendom AS.

43,5 millioner kroner pr. skip

Hvert fartøy skal kunne ta 24 personer og ha tre manns besetning, samt ta med noen tonn gods. Toppfarten er planlagt til 26 knop. Prisen er beregnet til 43,5 millioner pr. enhet.

— Problemet blir at vindmøllene naturligvis legges til områder med mye vind og dermed høye bølger. Fartøyene må derfor bygges robuste og ha ekstremt gode sjøgående egenskaper. I dag finnes det ikke slike.

Fartøytypen som FOB Shipping har utviklet sammen med Måløy Verft i Deknespollen er en helt ny type hurtiggående katamaran. Typen er tilpasset havvindmøllene og kan senkes og heves ved hjelp av et spesielt system under vannlinjen for lettere kunne legge til ved vindmøllene.

(Saken fortsetter under bildet)

Katamaranen kan senkes og heves. FOB Shipping (Foto) Godt 2008-resultat

FOB Shipping AS er heleid av Odfjell Eiendom AS der Tore Odfjell har full kontroll.

Den norske delen av flåten består i dag av to fartøyer, mens et heleid dansk datterselskap, Offshore Windservice ApS i Hvide Sande, eier et trimaranfartøy (tre skrog mot katamaran med to skrog.)

I fjor kom FOB Shipping på konsern-basis ut med et plussresultat før skatt på 4,5 millioner, mot minus 1,1 millioner i 2007.

I årsberetningen skriver styret at selskapet hadde gode inntekter fra MS «FOB jr» i sommerhalvåret 2008 og at dette, sammen med driften av MS «FOB Lady» bidro til det gode resultatet. Disse spesialfartøyene er utleid på oppdrag i forbindelse med bygging av havvindmølleparker.

Tegningen viser den nye fartøytypen som FOB Shipping AS og Måløy Verft AS sammen har utviklet for bruk i transporttjenesten mellom land og vindmølleparkene til havs. Fartøyene tar 24 passasjerer og noen tonn lettere gods.


Årsresultat FOB Shipping AS 2008 2007
Driftsinntekter 9,9 mill. 7,0 mill.
Driftsresultat 1,4 mill. - 0,3 mill.
Resultat før skatt 4,5 mill. - 1,1 mill.
Årsresultat 3,3 mill. - 0,8 mill.
FOB Shipping