Stridens kjerne er en rekke kjemikalieskip som Odfjell SE bestilte fra det russiske verftet Sevmash i 2004.

Skipene ble aldri levert, og etter en seig voldgiftsbehandling i Stockholm ble Sevmash dømt til å betale 45 millioner dollar for utelatt levering.

Fristen for betaling var 1. januar, men pengene har uteblitt. Ifølge en børsmelding fra Odfjell SE som ble sendt ut torsdag morgen vil Odfjell nå bringe saken inn for en russisk domstol for å få igjen pengene de mener å ha krav på.