Odfjell Holding (US) Inc har sikret seg et lån på 200 millioner dollar, eller drøyt 1,1 milliarder kroner. Pengen skal brukes til å finansiere ekspansjon av Odfjells terminal i Huston, og til utbygging av en terminal i Charleston, skriver selskapet i en pressemelding.

I tillegg skal de brukes til å refinansiere eksisterende lån på 54 millioner dollar.

Odfjell Holding (US) Inc. er et datterselskap av joint venture selskapet Odfjell Terminals Lindsay Golberg C.V., som er eid av Odfjell og det amerikanske investeringsselskapet Lindsay Golberg.

Terminalen i Charleston er under bygging og vil etter planen stå ferdig i 2013 med en tankkapasitet på 80.000 kubikkmeter.

Odfjell Holdings (US) Inc ser, ifølge firmaet selv, også på muligheten for nye prosjekter som følge av ekspansjonen i den petrokjemiske industrien i Nord Amerika.