Bow Lind ble tatt i arrest i New Haven i Connecticut på den amerikanske østkysten sist uke etter at tre av mannskapet i maskinen påsto at skipet hadde sluppet ut oljeholdig vann på havet under seiling fra Brasil til USA.

— Foreløpig er det ikke klarlagt hva som faktisk har skjedd. Påstand står mot påstand. Men vi stiller oss uforstående til dette, og kan ikke se noen grunn til at det kan ha skjedd, sier adm. direktør Jan A. Hammer.

Ifølge påstanden skal mannskapet etter å ha vasket ned maskinrommet ha pumpet vannet rett på sjøen. Det skal da ha inneholdt oljerester.

Dette er ifølge Hammer i strid med rederiets strenge instrukser om at vannet skal kjøres gjennom separatorer og renses for slik olje før det pumpes ut.

Ikke tekniske feil

— Etter at skipet ble tatt i arrest, har Veritas gjort revisjon av skipets beskaffenhet. Alt fungerer, og det er ikke funnet noe teknisk problem som skulle tilsi en slik handling. Derfor regner vi med at «Bow Lind» blir frigitt og får seile ut igjen enten i dag eller i morgen, sier Hammer.

US Coast Guard kommer likevel til å fortsette sine undersøkelser og avhør av mannskapet i maskinen og av skipets kaptein.

Disse må derfor bli igjen, og både ny kaptein og nye maskinfolk ankom New Haven i går kveld. Alle om bord, både gammelt og nytt mannskap, er filippinere.

For at skipet skal få lov til å forlate amerikansk havn må rederiet stille garantier.

— Det har vi forhandlet med amerikanske myndigheter om. Jeg kan ikke si hvor mye, men det er et overkommelig beløp, og det skal vi ordne, sier Hammer.

Store tap i Rotterdam

Etter årets ni første måneder viser Odfjell SE, som både driver stort innen kjemikalietankfart og eier og opererer en rekke store tankterminaler rundt om verden, resultater som fortoner seg som den reneste nedturen sammenlignet med i fjor.

— Det kan du si. Men da er det viktig å få frem at tallene er sterkt preget av situasjonen i Rotterdam. Der valgte vi i sommer midlertidig å stenge ned tankterminalen av sikkerhets- og miljøårsaker. Det har medført både tapte inntekter og økte kostnader, sier Hammer.

Rotterdam-terminalen alene trekker driftsresultatet i tredje kvartal ned med 20 millioner dollar.

Han legger ikke skjul på at Rotterdam-terminalen har vært et sorgens kapittel den siste tiden. Myndighetene kritiserte både manglende sikkerhet og fare for utslipp av farlige stoffer, og nederlandske medier har gitt Odfjell-terminalen hard medfart.

Oppsigelser

På grunn av lavere kapasitet og mindre aktivitet i en tid fremover har Odfjell varslet at omtrent en tredel av de 350 ansatte må sies opp, og det forhandles med fagforeningene både om antall og kompensasjon. Denne situasjonen har gitt ny juling i mediene den siste tiden.

— Er det fare for at de ansatte går til streik?

— Det ligger der som et potensielt utfall, og en slik mulig arbeidskonflikt virker også negativt på potensielle kunder som vurderer å leie seg inn på terminalen.

Flatt for skipene

Hammer sier at inntjeningen på shippingvirksomheten ligger på stedet hvil.

— Utviklingen er ganske flat. Forbedringen vi trodde på ved begynnelsen av året lar vente på seg. Driftsmessig tjener vi penger, men etter avskrivninger og finans har vi tap også på shippingdelen, sier konsernsjefen.