Det amerikanske investeringsselskapet kjøpte i fjor halvparten av Odfjells terminaler i Rotterdam og Houston. I en ny intensjonsavtale er de blitt enige om at Lindsay Goldberg LLC overtar 49 prosent av Odfjell Terminals B.V. (OTBV), og får dermed denne eierandelen i alle de 12 terminalene bergensrederiet eier rundt om i verden.

Får 126 millioner dollar

Avtalen medfører at Lindsay Goldberg bidrar med et kontantvederlag på 226 millioner dollar. Det tilsvarer ti ganger prognosen for driftsresultat før renter, skatt og avskrivninger på terminalvirksomheten i 2012.

— Det skal gjennomføres en emisjon, og disse pengene blir værende i OTBV. Vi har store planer om utbygging og nye prosjekter som Odfjell alene ikke har økonomisk ryggrad til å bære. Det er bakgrunnen for denne avtalen.

Det sier Jan A. Hammer, adm. direktør i Odfjell SE, som er verdens største kjemikalierederi.

Vil bli større

— Vi har en ambisiøs vekststrategi. Fra dagens 12 terminaler vil vi om noen år nærme oss 20 tankterminaler hvis alle planer blir realisert, sier han.

Et stort prosjekt i Kina, en ny terminal i Nangang, er allerede påbegynt. Det arbeides med ytterligere to nye terminaler i Kina, men Hammer vil ikke si mer om disse fordi alle detaljene ikke er på plass ennå.

I tillegg til disse er det planer klare for en ny europeisk terminal i den franske havnebyen Le Havre, dessuten en terminal i nærheten av Rio de Janeiro i Brasil og en terminal i India.

— Vi har også ekspansjonsmuligheter i USA, og det ser ut til at vi kommer til å foreta større utbygginger enn planlagt av terminalene våre både i Houston, Texas, og i Charleston, Sør Carolina.

- Det blir mindre inntekter til Odfjell når dere selger dere ned?

— Det er riktig. For en periode blir det mindre inntekter og lavere driftsresultat. Men vi gjør dette for å kunne ekspandere. På lang sikt håper og tror vi derfor at denne operasjonen skal gi oss et større og bedre driftsresultat, sier Hammer.

VEKSTSTRATEGI: Adm. direktør Jan A. Hammer i Odfjell SE ønsker å utvide fra 12 terminaler rundt om i verden til nærmere 20 innen få år.
NN