Verdens største kjemikalietankrederi, med hovedkontor i Bergen, hadde en økning av driftsinntektene på hele 30 prosent i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsernsjef Jan A. Hammer sier seg fornøyd med den økte inntjeningen, som han forklarer med rimelig høyt aktivitetsnivå og styrket etterspørsel på shippingsiden.

Over 100 kjemikalietankskip

Av samlede driftsinntekter står kjemikalieskipene for 294 av 333 millioner US dollar. Odfjell opererer kommersielt over 100 skip, vel halvparten av dem er hel— eller deleide.

Kontraktsfornyelsene økte noe i løpet av første kvartal, og Odfjells kunder utnyttet fullt ut tilgjengelige volum under disse kontraktene. Det såkalte time charter-resultatet økte med åtte prosent i første kvartal.

De øvrige inntektene kommer fra 11 tankterminaler som Odfjell er medeier i rundt om i verden. I forhold til første kvartal i fjor øker inntektene fra dem enda mer enn fraktinntektene.

Svakere i andre kvartal

Selskapet opplyser at etterspørselen hittil i andre kvartal har vært lavere. Men samtidig har bunkersprisen (drivstoff) i denne perioden vært fallende. "Hvis denne trenden fortsetter kan det motvirke noe av de utfordringene vi ser i andre kvartal", skriver selskapet i en børsmelding.

— Selv om det er lavere aktivitet i kjemikalietankmarkedet så langt i andre kvartal, er vi trygge på at markedet vil forbedre seg i årene som kommer, legger konsernsjef Jan A. Hammer til.