• Den dårligste dommen jeg har sett noen gang. Vi anker, sier miljøkrigeren.

Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet tapte rettssaken mot Fjellstrand AS og må betale 7,9 millioner kroner pluss saksomkostninger.

Det er han særledes lite fornøyd med.

— Dommen er full av hull og direkte selvmotsigende. De ser bort fra en Høysterett-dom og sjøloven. Jeg føler meg krenket, sier Kurt Oddekalv.

Dommen er full av hull og direkte selvmotsigende. Jeg føler meg krenket. Kurt Oddekalv

Bergen tingrett slår fast at avtalen om å leie en miniubåt fra Fjellstrand er reell. Derfor må Miljødronningen AS betale 7,9 millioner kroner til Fjellstrand. Miljødronningen AS er eid av Norges Miljøvernforbund.

— Vi er dømt slik det passer vår motpart. Jeg har sagt hele tiden at saken stinker, sier Oddekalv som har mer på lager:

— Jeg vet med hånden på hjertet at motparten fordreide sannheten i retten. Vi har ingen grunn til å lyve.

Strid om kjøpsavtale

Saken har sin bakgrunn fra 2008.Da avtalte Miljødronningen AS å leie en miniubåt av Fjellstrand AS for 4200kroner dagen. Den skulle plasseres om bord på Miljøvernforbundets katamaran.

Det gikk ikke lang tid førOddekalv og Miljøvernforbundet fikk problemer med å betale leien.

Et kjernepunkt i rettssaken varen påstand fra Kurt Oddekalv om at det i fjor ble inngått en kjøpsavtale:Miljødronningen overtok eiendomsretten, og leien skulle være nedbetaling, sahan.

Han hadde imidlertid ingenavtale signert av Fjellstrand å slå i bordet med. Fjellstrand bestred også atdet fantes en slik kjøpsavtale.

Bergen tingrett mener Oddekalvikke har ført bevis for at en slik avtale ble inngått. Dermed falt dommer StianHordvik ned på at leieavtalen fra 2008 fortsatt gjelder.

Kranglet om miniubåt

Fjellstrand krevde 5,6 millioner kroner for ubetalt leie, 700.000 i forsinkelsesrenter, 1,5 millioner i fremtidig leie. Tillagt saksomkostninger passerer summen åtte millioner kroner som Miljødronningen AS nå er pålagt å betale.

Undervannsfarkosten har vært brukt av Oddekalv på Miljøvernforbundets farkost «Miljødronningen».

Selskapet har fra før av svært presset økonomi etter flere år med millionunderskudd. Egenkapitalen var minus ti millioner kroner ved nyttår.

Oddekalv og Miljøvernforbundet møtte Fjellstrand AS i Bergen tingrett tidligere denne måneden.

Fjellstrands advokat, Christian Hausvik, fastholder kravet som nå er nær åtte millioner kroner.

— Fjellstrand har aldri løst Miljøvernforbundet fra de økonomiske forpliktelsene, og vi stiller oss uforstående til at det skal foreligge en avtale som gjør det, sa han i retten.

Fikk besøk av namsmannen

Den 22. november stilte Namsmannen med to personer, 16 personer fra Fjellstrand og syv politifolk for å ta beslag i Miljødronningen.

Ifølge Oddekalv ble en avtale inngått i 2008 da Miljøvernforbundet ikke klarte å betale leasingavtalen sin med Fjellstrand.

— Det høres ut som vi har knibbet en miniubåt. Vi har betalt 2,1 millioner, og nå skal de ha dobbelt så mye som den koster, sier Oddekalv.

Tidligere har han uttalt at de var enige om prisen.

— Jeg solgte huset i Marken og jeg sto på gaten og tigget penger for å løse det. Jeg får ingen kred for alle de millionene jeg har spart staten for og det er visst ingen grense for hvilke ydmykelser jeg skal ha, så det er ganske fortvilende, sa han.

«Hviler på klare feil»

Oddekalvs advokat Pål Magne Bakka er kritisk til tingretten.

— Dommen er lest og vurdert. og Oddekalv har instruert meg om å anke, sier Bakka.

— Selvsagt er jeg skuffet over resultatet, men også klart skuffet over den faglige tilnærmingen i dommen. Den hviler på klare feil, sier Bakka og forklarer:

— Hvis retten på en overbevisende måte hadde forklart hvorfor jeg tok feil, hadde det vært noe annet. Men retten har unnlatt å kommentere de rettskilder som ble presentert under hovedforhandlingen. De unngår argumentene - det er skuffende på mange plan. Det er også dommerens plikt å ta stilling. Når det gjelder sjøloven, redegjorde ledende professorer i sjørett for tingretten om hvordan loven er å forstå. Dommen sier ingenting om hvorfor disse professorene har tatt feil.